14-20. oktober 2019

Malekurs i Tolfa

Kontakt oss

Ansvarlig for arrangementet i Tolfa er:

Igor Meyer

Svensrudveien 50,

1970 Hemnes

Mobil: 91865535

Epost: igor@online.no