Igor Meyer

Igor Meyer

Igor Meyer (f 1966) har atelier både i Moss og i Linköping i Sverige. Mange av hans malerier har himmel og jord som motiv.

– Like viktig som å formidle skjønnheten i både himmel og jord, er det for meg å formidle det som kan eksistere mellom himmel og jord. Det åndelige aspektet i tilværelsen.

 

Landskapene i Meyers motiver er ikke hentet fra geografiske steder, men må snarere sees som indre landskap. Bildene formidler tilstander og verdier, som melankoli, skjønnhet, evighet, universell kjærlighet, sannhet, lengsel og håp. Konflikten – eller snarere balansen – mellom ensomhet og frihet er et gjentagende tema for kunstneren. Likeså fascineres han av den dualiteten som skyene representerer; formløshet og form, orden og kaos.

– Dette gjenkjenner vi i vår egen natur som mennesker. Vi er bevissthet/ånd (formløst) og vi har en kropp (form). Og vår tilværelse veksler mellom orden og kaos i en evig skapelsesprosess, der det ene ikke kan eksistere uten det andre.

 

Meyer ønsker imidlertid ikke å låse iakttageren i ett budskap i bildene. Derfor gir han sjelden maleriene titler.

– Å formidle lys og skjønnhet står for meg som noe av det viktigste i mine arbeider. Jeg har med meg et utsagn fra Ørnulf Opdahl i bakhodet mens jeg maler; "Det må bli lys – ikke maling".

Kontakt:

igor@igormeyer.com

Mobil: 91865535

Den kreative prosessen

 

Jeg søker i størst mulig grad å la min underbevissthet få komme til uttrykk i mine arbeider. Før jeg begynner på et nytt arbeid, har jeg en idé om hva det skal handle om, men jeg lar bildet få utvikle seg fritt og lekent i løpet av prosessen. Jeg kan selv bli overrasket over hvilken retning det hele tar iblant, og gjenkjenner ofte egne følelser først lenge etter at maleriet er ferdig. 


Jeg kjenner meg igjen i Edvard Munchs utsagn "Jeg maler det jeg så, ikke det jeg ser". Jeg maler aldri etter et foto eller et virkelig landskap, men lar snarere tidligere naturopplevelser komme til uttrykk som symbol på de tilstandene og følelsene jeg i øyeblikket har i meg. 

Uten tittel

Olje på lerret 100x100 cm 2021

Uten tittel

Olje på lerret 70x70 cm 2021

Uten tittel

Olje på lerret 50x50 cm 2021

Uten tittel

Olje på lerret 100x65 cm 2021

Uten tittel

Olje på lerret 30x30 cm 2021

Uten tittel

Olje på lerret 30x30 cm 2021

Uten tittel

Olje på lerret 100x65 cm 2021

Uten tittel

Olje på lerret 70x70 cm 2021

Uten tittel

Olje på lerret 100x100 cm 2021

Uten tittel.

Olje på lerret 30x30 cm 2021

Uten tittel

Olje på lerret 100x65 cm 2021

Uten tittel

Olje på lerret 100x160 cm 2020

Uten tittel

Olje på lerret 50x60 cm 2020

Uten tittel

Olje på lerret 50x60 cm 2020

Uten tittel

Olje på lerret 35x40 cm 2020

Uten tittel

Olje på lerret 46x55 cm 2020

Uten tittel

Olje på lerret 50x60 cm 2019

Uten tittel

Olje på lerret 33x24 cm 2020

Uten tittel

Olje på lerret 22x27 cm 2020

Uten tittel

Olje på lerret 100x100 cm 2019

Uten tittel

Olje på lerret 50 x 60 cm 2019

Uten tittel

Olje på lerret 25 x 35 cm 2018

Uten tittel

Olje på lerret 50 x 60 cm 2019

Uten tittel

Olje på lerret 25x35 cm 2019

Uten tittel

Olje på lerret 50x61 cm 2018

Uten tittel

Olje på lerret 50x60 cm 2018

Uten tittel

Olje på lerret 50x60 cm 2018

Uten tittel

Olje på lerret 50x60 cm 2018

Uten tittel

Olje på lerret 40x40 cm 2018

Uten tittel

Olje på lerret 50x60 cm 2018

Uten tittel

Olje på lerret 20x20 cm 2018 SOLGT

Uten tittel

Olje på lerret 80x100 cm 2018

Uten tittel

Olje på lerret 50x60 cm 2018

Uten tittel

Olje på lerret 20x20 cm 2018

Uten tittel

Olje på lerret 50x60 cm 2018

Uten tittel

Olje på lerret 50x60 cm 2018

Uten tittel

Olje på lerret 50x61 cm 2018

Uten tittel

Olje på lerret 50x60 cm 2018 SOLGT

Uten tittel

Olje på lerret 50x60 cm 2017

Uten tittel

Olje på lerret 110x100 cm 2017 SOLGT

Uten tittel

Olje på lerret 20x20 cm 2018

Uten tittel

Olje på lerret 20x40 cm 2017

Uten tittel

Olje på lerret 20x40 cm 2017

Uten tittel

Olje på lerret 35x70 cm 2017 SOLGT

Uten tittel

Olje på lerret 80x100 cm 2017

Uten tittel

Olje på lerret 20x20 cm 2017 I privat eie.

Uten tittel

Olje på lerret 50x61 cm 2017

Uten tittel

Olje på lerret 70x140 cm 2017 SOLGT

Uten tittel

Olje på lerret 50x60 cm 2017 SOLGT

Uten tittel

Olje på lerret 50x60 cm 2017

Uten tittel

Olje på lerret 80x100 cm 2017 SOLGT

Uten tittel

Olje på lerret 30x90 cm 2017 SOLGT

La Roche

Olje på lerret 81x100 cm 2017

Uten tittel

Olje på lerret 40x40 cm 2017 SOLGT

Uten tittel

Olje på lerret 80x120 cm 2017

Uten tittel

Olje på lerret 70x100 cm 2017

Uten tittel

Olje på lerret 30x30 cm 2017 SOLGT

Uten tittel

Olje på lerret 60x120 cm 2017 SOLGT

Uten tittel

Olje på lerret 80x100 cm 2017

Uten tittel

Olje på lerret 50x50 cm 2017

Uten tittel

Olje på lerret 100x120 cm 2017 SOLGT

Uten tittel

Olje på lerret 50x50 cm 2016 SOLGT

Uten tittel

Olje på lerret 40x40 cm 2016

Uten tittel

Olje på lerret 50x61 cm 2017

Uten tittel

Olje på lerret 50x60 cm 2017 SOLGT

Uten tittel

Olje på lerret 90x90 cm 2016

Uten tittel

Olje på lerret 60x73 cm 2017

Uten tittel

Olje på lerret 45x55 cm 2017

Uten tittel

Olje på lerret 50x50 cm 2016 SOLGT

Uten tittel

Olje på lerret 50x60 cm 2016 SOLGT

Uten tittel

Olje på lerret 20x20 cm 2016 SOLGT

Uten tittel

Olje på lerret 60x60 cm 2016 SOLGT

Uten tittel

Olje på lerret 60x60 cm 2015 SOLGT

Lyset vender tilbake

Olje på lerret 50x150 cm 2015 SOLGT

Tre fjell

Olje på lerret 60x60 cm 2015 SOLGT

Uten tittel

Olje på lerret 100x120 cm 2015 SOLGT

Uten tittel

Olje på lerret 30x90 cm 2015 SOLGT

Uten tittel

Olje på lerret 30x90 cm 2015 SOLGT

Uten tittel

Olje på lerret 30x60 cm 2015 I privat eie

Uten tittel

Akryl på betong 30x30 cm 2014

Uten tittel

Akryl på betong 30x30 cm 2014 SOLGT

Uten tittel

Akryl på betong 30x30 cm 2014 SOLGT

Uten tittel

Akryl på betong 30x30 cm 2014 SOLGT

Uten tittel

Olje på lerret 90x90 cm 2014

Gyllent fjell

Olje på lerret 30x30 cm 2014 SOLGT

Lysets kilde

Akryl og olje på lerret 2014

Fjell i morgengry

Akryl på lerret 80x80 cm 2014

Uten tittel

Olje på lerret 50x50 cm 2014