top of page

:: utvikling

"Videre" er et langsiktig prosjekt for utvikling av trivsel, stolthetsfølelse, stammekultur, ekte motivasjon – og dermed økt lønnsomhet – for hele firmaet/organisasjonen, med fokus på hver enkelt medarbeider. 

Varig endring avhenger av en økt bevissthet og indre motivasjon hos hver og en. Bevisstgjøring på situasjon, gruppe og seg selv leder til større følelse av medeierskap. Dermed vil hver enkelt automatisk ta mer ansvar for seg selv og sine kolleger. Dette resulterer i det vi kaller selvledelse, og oppnås effektivt gjennom å inkludere alle i utformingen av verdigrunnlag, visjoner, egne og felles mål osv. "Videre" gir også lederen gode verktøy og rammer for å ta beslutninger, og muligheten til å gå fra å være "sjef" til å bli en motiverende leder, et forbilde og en coach.

 

 

 

Temaene er i hovedsak:
• Hvor er vi? Vi "stirrer virkeligheten i hvitøyet" – på godt og vondt...
• Hvem er jeg? Selvbilde, overbevisninger, egne verdier og mål mm.
• Hvem er vi? Gruppens "personlighet", (u)kultur, hva vi egentlig driver med.
• Hvor vil vi? Drøm, visjon, mål.
• Hva gjør vi videre? Handlingsplan, konflikthåndtering, kroppsspråk, mimikk, samarbeid,   anerkjennelse, "å spille hverandre gode"
• Coachende enkeltsamtaler og gruppevis oppfølging over tid for å sikre en varig endring

TILBAKEMELDING

Mitt første møte med Igor Meyer var gjennom et fellesarrangement med konsernet – et spennende foredrag om hvordan man leder seg selv til suksess. Igor har en svært inspirerende personlighet, og foredraget fikk meg til å tenke grundig over livet mitt.

 

Da vi i forbindelse med at avdelingen hos meg strevde litt og hadde behov for ”input” for å komme videre, kom jeg til å tenke på Igor Meyer igjen – og det var et lykketreff! Igor skreddersydde et opplegg for oss (prosjektet "Videre") som innebar flere fellesmøter og enesamtaler. Han ga oss oppgaver både enkeltvis og for gruppen – og ga oss samtidig et verktøy vi kan jobbe videre med etter at prosjektet med Igor er avsluttet. Idet prosjektet startet målte vi trivselsfaktoren i avdelingen – den var sånn ”halvgod”. Vi satte oss et mål og var enige om å måle trivselsfaktoren igjen en måned senere. Vi nådde ikke helt målet, men det var heller ikke veldig langt unna – altså er vi på god vei!

 

Kontakten med Igor og prosjektet som sådan har vært en suksess, hele avdelingen forteller at de nå føler et større samhold, samarbeider bedre og har det generelt bedre på jobben. Ved hjelp av Igor har vi altså greid å snu mistrivsel til trivsel – det står det respekt av!

 

Igor Meyer har en unik egenskap – han greier å engasjere alle typer mennesker og møter alle med respekt – det er en viktig suksessfaktor. Jeg heier på Igor og kan varmt anbefale ham videre!

                                                                                                                         – Kjersti Kvitberg Evjenth, Jernbanepersonalets Bank og Forsikring

bottom of page